cookie-beleid

Wat zijn cookies?

Cookies en andere soortgelijke technologieën zoals local shared objects, flash cookies of pixels, zijn hulpmiddelen die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, en om een correcte werking van de site aan te bieden.

Door het gebruik van deze middelen kan de webserver bepaalde gegevens van de gebruiker onthouden, zoals zijn voorkeuren om de pagina's van die server te bekijken, naam en wachtwoord, producten die hem het meest interesseren, enz.
Cookies die onder de regelgeving vallen

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies waarvoor de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist is, analytische cookies en cookies voor reclame en affiliation, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of voor de levering van diensten. die uitdrukkelijk door de gebruiker zijn aangevraagd.
Welke soorten cookies zijn er?

Wat de soorten cookies betreft, zijn er vijf grote groepen:

Analytische cookies: zij verzamelen informatie over het gebruik dat van de website wordt gemaakt.
Sociale cookies: deze zijn nodig voor externe sociale netwerken.
Affiliate cookies: ze maken het mogelijk om bezoeken van andere websites te volgen, waarmee de website een affiliatiecontract heeft gesloten (affiliate bedrijven).
Reclame- en gedragscookies: zij verzamelen informatie over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker (retargeting).
Technische en functionele cookies: deze zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de website en voor de levering van de gecontracteerde dienst.

Cookies gebruikt op deze website

PHPSESSID: technische en strikt noodzakelijke cookie die de identificatie van de sessie bevat. Het wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.
_lang: technisch en strikt noodzakelijk cookie dat de taal van de sessie bevat. Het wordt verwijderd bij het sluiten van de browser.
ac_cookies: technisch en strikt noodzakelijk cookie dat de waarde bevat van het al dan niet aanvaarden van de installatie van cookies. Het vervalt na 1 jaar vanaf de laatste update.

Hoe verwijdert u cookies uit de browser

Wis de geschiedenis van uw browser, inclusief cookies. Raadpleeg ook de documentatie van de browser die u hebt geïnstalleerd.